صندلی و مبل انتظار

3 کالا

صندلی انتظار ، مبل انتظار

این نوع صندلی ، جهت نشستن مشتری در ارایشگاه استفاده میشود ، که با توجه به فضا و متراژ سالن زیبایی ، ابعاد آنها متفاوت است .
صندلی و مبل های انتظار آرایشگاهی در ابعاد یک نفره ، دو نفره و سه نفره قابل عرضه می باشد.