پاراوان (پارتیشن ) :
جهت جداسازی قسمت های مختلف آرایشگاه این محصول کاربردی مورد استفاده قرار میگیرد ، قابلیت جابه جایی راحت ، ایستایی و پایداری مناسب و نیز تاشو بودن باعث شده که این محصول یکی از کاربردی ترین ملزومات هر آرایشگاهی باشد.
ابعاد استاندارد پاراوان 4 لت (قسمت)45 سانتی متری میباشد که متناسب با سفارش مشتریان ابعاد 55 سانتی متر و دیگر ابعاد سفارشی نیز پذیرفته میشود .شایان ذکر است ارتفاع استاندارد هر لت 190 سانتی متر است.

هیچ محصولی یافت نشد.